Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka

Status prawny

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Świętochłowicach jest jednostką organizacyjną Gminy Świętochłowice, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późniejszymi zmianami).

  • Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Świętochłowice.
  • Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Statut szkoły --> pobierz statut.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2013 10:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Fruehmark
Ilość wyświetleń: 819
01 października 2013 15:48 (Marcin Fruehmark) - Zmiana treści zakładki.
01 października 2013 10:17 (Marcin Fruehmark) - Zmiana treści zakładki.
01 października 2013 10:15 (Marcin Fruehmark) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl